Zuc­ca­ri­nTm mi-a schim­bat via­ţa

Sanatatea de Azi - - PROMO - Ele­nor C., Mia­mi, FL.

„Am ci­tit des­pre Zuc­ca­ri­nTm într-o re­vis­tă și pen­tru că ave­am pro­ble­me cu za­hă­rul din sânge am înce­put să iau su­pli­men­tul ime­diat. Îl iau de doi ani și nu-mi pot ima­gi­na cum e fă­ră el. Mi-am vă­zut ni­ve­lu­ri­le de za­hăr din sânge sta­bi­li­zându-se și chiar am pi­er­dut 11 kg în greu­ta­te de când am înce­put. Am re­co­man­dat Zuc­ca­ri­nTm și pri­e­te­ne­le­lor me­le cu pro­ble­me si­mi­la­re, ca­re au acum ace­le­ași rezultate bu­ne ca și mi­ne. Eu iu­besc acest pro­dus”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.