Te­nul se îngri­jește per­fect cu vi­ta­mi­na E

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

În co­pi­lă­rie am su­fe­rit de văr­sat de vânt și, pen­tru că eram prea mi­că să înţe­leg că nu tre­bu­ie să mă scar­pin, mi-au ră­mas pe obraz câte­va ci­ca­trici ines­te­ti­ce. Din păcate, ele nu mai pot fi tratate. Însă te­nul poa­te fi aju­tat să se re­ge­ne­re­ze și să fie să­nă­tos, iar cu aju­to­rul ma­chia­ju­lui ele pot fi as­cun­se. Pen­tru îngri­ji­re, fo­lo­sesc cap­su­le de vi­ta­mi­na E. Du­pă ce mă de­ma­chi­ez, aplic pe ten con­ţi­nu­tul a do­uă cap­su­le ole­a­gi­noa­se. Vi­ta­mi­na E es­te un bun an­ti­o­xi­dant ca­re re­pa­ră pi­e­lea și sti­mu­le­a­ză pro­duc­ţia de co­la­gen. (Si­mo­na Tă­ta­ru, Tur­nu Mă­gu­re­le)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.