Ce­le mai bu­ne so­suri

Între o mânca­re fa­dă și una de­li­ci­oa­să, di­fe­ren­ţa o poa­te fa­ce so­sul cu ca­re o ase­zo­ne­zi.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Sos de mai­o­ne­ză, ket­chup și alte so­suri din co­merţ sunt fai­moa­se pen­tru in­gre­di­en­te­le ne­să­nă­toa­se pe ca­re le con­ţin. Iar de dres­sin­gu­ri­le cla­si­ce, pe ba­ză de ulei de măs­li­ne, suc de lă­mâie, sa­re și pi­per nu-i greu să te plic­ti­sești. Ia­tă câte­va alter­na­ti­ve ușor de pre­pa­rat, să­nă­toa­se și foar­te gus­toa­se, pe ca­re le po­ţi fo­lo­si pen­tru sa­la­te, pas­te, frip­turi, gar­ni­turi, du­pă cum îţi pof­tește su­fle­tul.

TZATZIKI (1)

❖ 200 g iaurt gre­cesc 10% gră­si­me

❖ 1 lin­gu­ră de ulei de măs­li­ne ex­tra­vir­gin

❖ 2 că­ţei de us­tu­roi pi­sa­ţi

❖ 1 cas­tra­ve­te ma­re

❖ 1 lin­gu­ră de suc proas­păt de lă­mâie

❖ 1 le­gă­tu­ră de mă­rar

❖ sa­re și pi­per du­pă gust

Cu­re­ţi cas­tra­ve­te­le, îl dai pe ră­ză­toa­re, scur­gi so­sul, apoi adau­gi pes­te cas­tra­ve­te iaur­tul gre­cesc, le­gă­tu­ra de mă­rar to­ca­tă, us­tu­roi­ul pi­sat, ulei­ul de măs­li­ne, ze­a­ma de lă­mâie, sa­re și pi­per du­pă gust. Ames­teci bi­ne și ser­vești re­ce, din fri­gi­der, cu li­pie, di­ver­se frip­turi, le­gu­me la gră­tar...

PESTO SLAB (2)

❖ o ca­nă cu bu­su­i­oc proas­păt

❖ 2 că­ţei de us­tu­roi pi­sa­ţi

❖ 30 g de par­me­zan

❖ su­cul de la o lă­mâie

❖ 50 gr se­min­ţe de pin (coap­te în pre­a­la­bil)

❖ 3-4 nuci

❖ 2 lin­guri de ulei de măs­li­ne

Pa­se­zi în blen­der toa­te in­gre­di­en­te­le, până când ob­ţii o pas­tă, apoi con­di­men­te­zi cu sa­re. Îl po­ţi com­bi­na cu pas­te, car­ne, pește, brus­che­te de pâi­ne.

VINEGRETĂ DE LĂ­MÂIE (3)

❖ ze­a­ma de la o lă­mâie

❖ o lin­gu­ră de mi­e­re

❖ 3 lin­guri de ulei de măs­li­ne

❖ 1 lin­gu­ri­ţă de pi­per ne­gru mă­ci­nat

❖ sa­re

In­gre­di­en­te­le se pun într-un bor­can cu ca­pac și se agi­tă foar­te bi­ne. So­sul este ide­al pen­tru sa­la­te, dar și pen­tru frip­turi, pește și nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.