Le­gă­tu­ra din­tre can­cer și ki­lo­gra­me­le în plus

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Dr. Ame­deo Gri­go­re­an, me­dic spe­cia­list în me­di­ci­nă ge­ne­ra­lă, cu spe­cia­li­za­re în nu­tri­ţie on­co­lo­gi­că, Insti­tu­tul Sânu­lui, spu­ne că gră­si­mea cor­po­ra­lă este tot mai des lua­tă în cal­cul când vi­ne vor­ba de fac­to­rii im­pli­ca­ţi în de­cla­nșa­rea can­ce­ru­lui. Per­soa­ne­le su­pra­pon­de­ra­le au, se pa­re, un risc mai ma­re de can­cer en­do­me­trial, he­pa­tic, re­nal, pan­cre­a­tic și nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.