O GUSTARE IDE­A­LĂ

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Cu un con­ţi­nut ri­di­cat de pro­tei­ne, fi­bre si vi­ta­mi­ne, ba­toa­ne­le ve­ga­ne Me­al Ba­lan­ce® de la Li­fe Ca­re sunt gus­ta­rea ex­ce­len­tă post-an­tre­na­ment, fi­ind aju­to­rul per­fect în re­cu­pe­ra­re, dar pot fi con­su­ma­te de ori­ci­ne, în ori­ce mo­ment al zilei. L-car­ni­ti­na din com­po­zi­ţie aju­tă la tran­sfor­ma­rea gră­si­mii în ener­gie, re­du­ce obo­se­a­la și sen­za­ţia de foa­me. Preţ 6.99 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.