SA­LA­TĂ CU MOZ­ZA­REL­LA

Sanatatea de Azi - - DIETA -

• 200 g mi­ni­moz­za­rel­la • 1 ar­dei ver­de • 1 ar­dei ca­pia • 4-5 frun­ze de sa­la­tă cre­a­ţă • 2-3 frun­ze de sa­la­tă bru­nă • ½ ce­a­pă roșie • 10 roșii cher­ry • 2 lin­guri se­min­ţe de pin • 1 le­gă­tu­ră pă­trun­jel ver­de • 2 lin­guri oţet de me­re • 3 lin­guri ulei de măs­li­ne

1 Spa­lă sa­la­ta frun­ză cu frun­ză și las-o să se scur­gă, apoi ru­pe frun­ze­le în fâșii. Spa­lă și res­tul de le­gu­me, dar și ver­de­a­ţa. Cu­ră­ţă ar­deii de co­toa­re și se­min­ţe și taie-i în fe­lii sub­ţiri. Toa­că fin pă­trun­je­lul și taie ce­a­pa sol­zișori. Ames­te­că într-un bol toa­te in­gre­di­en­te­le și stro­pește-le cu un dres­sing pre­gă­tit din oţet de me­re și ulei de măs­li­ne. 2 Pre­sa­ră dea­su­pra se­min­ţe de pin și ser­vește sa­la­ta ime­diat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.