Cas­tra­ve­ţi pen­tru ar­su­ri­le so­la­re

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, mul­ţi vor lua cu asalt pis­ci­ne­le și ștran­du­ri­le ori vor ieși la iar­bă ver­de, fă­ră să apli­ce cre­me de pro­tec­ţie so­la­ră. Cum pi­e­lea este sen­si­bi­lă, unii se vor ale­ge cu ar­suri so­la­re. Ex­trem de ne­plă­cu­te, pot avea un efect foar­te no­civ pe ter­men lung. Pen­tru a cal­ma us­tu­ri­mi­le, se apli­că gel de aloe ve­ra sau cas­tra­ve­te pa­sat cu blen­de­rul. Am­be­le au efect re­vi­go­rant, cal­mant și hi­dra­tant, da­că sunt lă­sa­te să ac­ţi­o­ne­ze 20-25 de mi­nu­te. Foar­te efi­ci­ent este și oţe­tul de me­re, di­luat cu apă. Se pu­ne într-o sti­clă cu pul­ve­ri­za­tor și se fo­lo­sește pen­tru a stro­pi zo­ne­le de pi­e­le afec­ta­tă. (Săn­di­ca Man­da­che, Bârlad)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.