Scă­de­rea în greu­ta­te - me­ca­nism

Sanatatea de Azi - - PROMO -

Zuc­ca­rin, prin ce­le 2 com­po­nen­te - ex­tract na­tu­ral din frun­ze de dud și crom - blo­che­a­ză par­ţial ab­sor­bţia za­ha­ru­ri­lor (glu­ci­de­lor) din ali­men­te­le pe ca­re le con­su­măm. Atunci când aces­te za­ha­ruri sunt ne­di­ge­ra­te con­tri­bu­ie la echi­li­bra­rea ni­ve­lu­lui de za­hăr din sânge (gli­ce­mi­ei) și aju­tă la scă­de­rea în greu­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.