Ana­li­ze ne­ce­sa­re

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Când ki­lo­gra­me­le acu­mu­la­te te îngri­jo­re­a­ză, tre­bu­ie să treci pra­gul me­di­cu­lui de fa­mi­lie, al en­do­cri­no­lo­gu­lui și pe cel al nu­tri­ţi­o­nis­tu­lui. Ei îţi vor re­co­man­da, înain­te de toa­te, ana­li­ze com­ple­xe pe ca­re tre­bu­ie să le faci pen­tru a afla cau­za (și efec­te­le) îngrășă­rii.

Es­te vor­ba, în pri­mul rând, de ana­li­ze de sânge: he­mo­leu­co­gra­ma, gli­ce­mia, tes­tul de to­le­ran­ţă la glu­co­ză, co­les­te­ro­lul și tran­sa­mi­na­ze­le, ana­li­ze hor­mo­na­le (TSH, T3, T4, cor­ti­zol, pro­lac­ti­nă, es­tra­di­ol) și mul­te alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.