ÎNTRE 10-13 PCT: MAI AI DE ÎNVĂȚAT

Sanatatea de Azi - - TEST -

Une­ori reușești să-ți dai se­a­ma că ci­ne­va te min­te, alte­ori des­co­peri abia ul­te­ri­or că ți-a fost ser­vi­tă o po­ves­te nea­de­vă­ra­tă. To­tul de­pin­de în ma­re mă­su­ră de per­soa­na ca­re o spu­ne și de sta­rea ta din acel mo­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.