TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAŢIE

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Gral Me­di­cal a inau­gu­rat ofi­cial pe da­ta de 11 iu­nie 2019 cel mai ma­re spi­tal on­co­lo­gic din Ju­de­ţul Argeș – Spi­ta­lul OncoFort Pi­tești. Spi­ta­lul a înce­put să ofe­re ser­vi­cii de ima­gis­ti­că încă de la înce­pu­tul anu­lui, de­venind de­ja un eta­lon în ima­gis­ti­ca me­di­ca­lă din Pi­tești și cla­sându-se în top prin pa­le­ta de ser­vi­cii on­co­lo­gi­ce aco­pe­ri­te și echi­pa me­di­ca­lă de tip tu­mor board.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.