Cum stai cu au­zul?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Fa­mi­lia îţi atra­ge me­reu aten­ţia că dai vo­lu­mul te­le­vi­zo­ru­lui prea ta­re? Îi ro­gi de­se­ori pe cei cu ca­re stai de vor­bă să re­pe­te ce au spus? Ai sen­za­ţia că oa­me­nii din ju­rul tău mor­măie sau vor­besc ne­clar? Es­te mo­men­tul să-ţi ve­ri­fici au­zul. Pro­gra­me­a­ză-te chiar acum la un con­sult ORL, pen­tru o au­di­o­gra­mă. În ca­zul în ca­re se va do­ve­di că ai, întra­de­văr, o de­fi­ci­en­ţă de auz, me­di­cul va dis­cu­ta cu ti­ne so­lu­ţi­i­le po­si­bi­le. Da­că la ori­gi­nea hi­poa­cu­zi­ei stă o afec­ţi­u­ne tra­ta­bi­lă, ţi se va pres­crie tra­ta­ment. În ce pri­vește scă­de­rea au­zu­lui le­ga­tă de vârstă, cea mai bu­nă so­lu­ţie es­te apa­ra­tul au­di­tiv. Me­di­cul va re­co­man­da ti­pul de pro­te­ză au­di­ti­vă în func­ţie de cât de mult a scă­zut au­zul, de vârstă, dar și de con­for­ma­ţia ure­chii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.