Dra­gă re­dac­ţie,

Sanatatea de Azi - - ÎNTREBARE DE TOP -

Ur­me­a­ză să-mi fac un im­plant den­tar în sep­tem­brie și mi-ar prin­de bi­ne câte­va sfa­turi. La ce să mă aștept ime­diat du­pă in­ter­ven­ţie? Exis­tă in­ter­dic­ţii de ca­re tre­bu­ie să ţin cont, ac­ti­vi­tă­ţi pe ca­re să le evit?

Adria­na To­boșa­ru, Ti­mișoa­ra

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.