Test - De ce nu slă­besc?

Re­nun­ţăm la gră­si­mi, pâi­ne și dul­ci­uri, dar de ce­le mai mul­te ori fa­cem alte greșe­li de ca­re nu ne dăm se­a­ma și ca­re ne împi­e­di­că să ob­ţi­nem re­zul­ta­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Sunt câte­va cap­ca­ne co­mu­ne ca­re pot sa­bo­ta o di­e­tă, în ci­u­da fap­tu­lui că de­pui efort ca să o ţii. De ce­le mai mul­te ori, con­su­mi mult mai mul­te ca­lo­rii de­cât cre­zi și acest lu­cru fa­ce toa­te de­mer­su­ri­le inu­ti­le. Un test ra­pid îţi va ară­ta ade­vă­ra­ta fa­ţă a lu­cru­ri­lor ca­re par să­nă­toa­se sau ino­fen­si­ve.

Ca­re sunt le­gu­me­le pe ca­re le mă­nânci cel mai des?

a. roșii; b. toa­te; c. le­gu­me­le cu frun­ze ver­zi.

Adau­gi ulei la sa­la­te?

a. da; b. une­ori; c. nu.

Me­se­le ta­le sunt la ore fi­xe?

a. nu; b. câte­o­da­tă; c. da.

Iei mi­cul de­jun?

a. nu; b. câte­o­da­tă; c. da.

Con­su­mi al­cool?

a. da; b. câte­o­da­tă; c. nu.

Mă­nânci mul­te fruc­te?

a. da; b. câte­o­da­tă; c. nu.

Înlo­cu­i­ești pâi­nea cu pro­du­se fă­ră glu­ten și orez ex­pan­dat?

a. da; b. câte­o­da­tă; c. nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.