De ce ne cur­ge na­sul când afa­ră e frig sau când fa­cem efort?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Na­sul încăl­zește și ume­zește ae­rul pe ca­re îl in­spi­răm. Când in­ha­lăm aer re­ce și us­cat, mu­coa­sa na­za­lă pro­du­ce au­to­mat mai mul­te se­cre­ţii pen­tru a pro­te­ja ţe­su­tul sen­si­bil al plă­mâni­lor, iar ex­ce­sul tin­de să se scur­gă spre ex­te­ri­or. În tim­pul efor­tu­lui fi­zic, de vi­nă es­te va­so­di­la­ta­ţia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.