În cât timp poa­te crește ni­ve­lul co­les­te­ro­lu­lui în sânge?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Un con­sum ma­re de gră­si­mi sa­tu­ra­te (car­ne gra­să, me­ze­luri, pră­je­li, unt, smântână, brânză gra­să, frișcă etc.) și/sau gră­si­mi trans (pre­zen­te în aproa­pe toa­te ali­men­te­le pro­ce­sa­te) poa­te crește co­les­te­ro­lul to­tal și LDL în mai pu­ţin de 4 săp­tă­mâni. Aten­ţie și la dul­ci­uri: da­că mai mult de 25% din­tre ca­lo­ri­i­le zil­ni­ce pro­vin din za­hăr, co­les­te­ro­lul LDL poa­te crește cu 17% în doar 2 săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.