CE TI­PURI DE CAN­CER SUNT MAI FREC­VEN­TE LA BĂTRÂNEŢE?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Vârsta es­te cel mai ma­re factor de risc pen­tru can­cer. Ris­cul crește sem­ni­fi­ca­tiv du­pă vârsta de 50 de ani, iar ju­mă­ta­te din toa­te ca­zu­ri­le de can­cer apar înce­pând cu vârsta de 66 de ani. Po­tri­vit prac­ti­cii cu­ren­te, un sfert din noi­le diag­nos­ti­ce de can­cer sunt la per­soa­ne­le cu vârsta cu­prin­să între 65 și 74 de ani.

Vârsta me­die a diag­nos­ti­cu­lui va­ria­ză în di­fe­ri­te ti­puri de can­cer - 61 ani pen­tru cancerul de sân, 66 ani pen­tru cel de pros­ta­tă, 68 ani pen­tru cancerul co­lo­rec­tal și 70 ani pen­tru cancerul pul­mo­nar.

Dr. Anca Zgu­ra me­dic spe­cia­list on­co­lo­gie me­di­ca­lă, Spi­ta­lul OncoFort

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.