NU RATA SE­ZO­NUL SMOCHINELO­R!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

În septembrie se coc smo­chi­ne­le. Cau­tă-le proas­pe­te în pi­e­ţe sau pe raf­tu­ri­le ma­ga­zi­ne­lor și bu­cu­ră-te de be­ne­fi­ci­i­le lor! Ia­tă câte­va din­tre ele:

Com­bat con­sti­pa­ţia – 3-4 fruc­te coap­te mânca­te di­mi­nea­ţa, pe sto­ma­cul gol, te aju­tă să ai un tran­zit in­tes­ti­nal fă­ră pro­ble­me.

Re­duc tensiunea ar­te­ria­lă și co­les­te­ro­lul – po­ta­si­ul din smo­chi­ne aju­tă la nor­ma­li­za­rea pre­si­u­nii san­gvi­ne, iar fi­bre­le con­tri­bu­ie la re­gla­rea co­les­te­ro­lu­lui.

Întă­resc oa­se­le – mi­ne­ra­le­le pe ca­re le con­ţin aju­tă la asi­mi­la­rea cal­ci­u­lui în oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.