MA­ZĂ­RE CU BUL­GUR

Sanatatea de Azi - - DIETA -

• 100 g bul­gur mă­runt

• 300 ml su­pă de le­gu­me

• 25 g mig­da­le mă­run­ţi­te

• 2 lin­guri ulei de măs­li­ne

• ½ lă­mâie

• 200 g ma­ză­re

• 1 praf de cur­ry sau tur­me­ric

• sa­re, pi­per mă­run­ţit

• pă­trun­jel

1 Fi­er­be ma­ză­rea timp de 10 mi­nu­te. Pu­ne bul­gu­rul într-un bol și tor­nă pes­te el su­pa fi­er­bin­te. Aco­pe­ră va­sul și la­să bo­bi­ţe­le să se um­fle, timp de 15 mi­nu­te. Scur­ge ma­ză­rea fiar­tă și bul­gu­rul, da­că nu a ab­sor­bit toa­tă su­pa. Ames­te­că bul­gu­rul cu mig­da­le­le, ma­ză­rea, sa­re du­pă gust și con­di­men­te­le, fo­lo­sind do­uă fur­cu­li­ţe, ca să afâne­zi bul­gu­rul. 2

Stro­pește pre­pa­ra­tul cu ze­a­mă de lă­mâie proas­păt stoar­să și ser­vește ime­diat, cu pă­trun­jel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.