SU­PĂ ORIENTALĂ CU LIN­TE

Sanatatea de Azi - - DIETA -

• 300 g lin­te • 1 lin­gu­ră ulei • 1 ce­a­pă • 2 că­ţei de us­tu­roi • 2 l su­pă de pa­să­re sau de le­gu­me • câte 1 lin­gu­ri­ţă tur­me­ric și boia dul­ce • 1 ½ lin­gu­ri­ţe chi­men mă­ci­nat • 1 le­gă­tu­ră pă­trun­jel • ½ lă­mâie • sa­re

1 Înmoaie lin­tea în apă re­ce 30 de mi­nu­te. Încăl­zește uleiul în va­sul pen­tru su­pă și înă­bușă ce­a­pa to­ca­tă, adău­gând câte pu­ţi­nă su­pă și ames­te­când me­reu. Adau­gă lin­tea scur­să și su­pa fi­er­bin­te și fi­er­be su­pa timp de 20 de mi­nu­te sau mai mult, în func­ţie de soi­ul de lin­te ales. Adau­gă la fi­ert turmericul și boiaua, iar spre sfârșit, când lin­tea a fi­ert, pre­sa­ră chi­me­nul și us­tu­roi­ul zdro­bit. 2

Să­re­a­ză su­pa du­pă ce ai stins fo­cul, acrește-o cu ze­a­ma de lă­mâie și ser­vește por­ţi­i­le cu pă­trun­jel fin to­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.