Egyházi hátterű onkológiai kórház épül

A Maros-part marosszentgyörgyi részére terveznek egészségügyi intézményt az adventisták

Vásárhelyi Hírlap - - AKTUÁLIS - GÁSPÁR BOTOND

Jelenleg folyamatban van az építkezési engedély megszerzése és valószínűleg jövő tavasszal elkezdhetik a munkálatokat a Hetednapi Adventista Egyház marosvásárhelyi onkológiai kórházánál. A tervek szerint az első betegeket 2020-ban fogadnák a Maros-parti egészségügyi intézményben.

Két– két és fél éve jelentették be először Marosvásárhelyen a Hetednapi Adventista Egyház elöljárói, hogy onkológiai kórházat szeretnének építeni. Másfél évvel ezelőtt az egyház nemzetközi elnöki tisztségét 2010-től betöltő, Amerikában szolgáló Ted Wilson sajtótájékoztatón erősítette meg a hírt, kifejtve, hogy „nagy hangsúlyt fektetnek Krisztus példájának követésére” és vallják, hogy „nem csak a lélekre, de a testre is oda kell figyelni”. „Világszerte több mint hétszáz egészségügyi központunk van, amelyek között vannak kórházak és szanatóriumok, de járóbeteg-rendelők és egészségnevelő központok is. Ezekhez csatlakozna az első adventista kórház, amelynek terve most körvonalazódik, s úgy tűnik, hogy onkológiai kórház lesz” – fogalmazott 2016 júniusában Ted Wilson.

Továbbképzés Amerikában

A Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére a projekt népszerűsítési menedzsere, Reinhard Suciu elmondta, időközben előkészítették és benyújtották a teljes dokumentációt az építkezési engedély megszerzéséhez, jelenleg ez a folyamat zajlik. „Ha minden jól megy, jövő tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok. A beruházást a Maros-part térségében, Marosszentgyörgy közigazgatási részén, magánterületen végezzük, ha úgy tetszik, a víkend szabadidőközpont mögött. Mivel elég nagy beruházásról van szó, a megvalósítást három szakaszban terveztük, az első fázissal 2020-ra szeretnénk elkészülni, felszerelésekkel és személyzettel egyaránt, tehát az első betegeket 2020-ban tudnánk fogadni” – ismertette az elképzelést az illetékes. Reinhard Suciu lapunknak kifejtette, az orvosi és a kisegítő személyzetet is pályázatok, álláshirdetések útján akarják toborozni, viszont jóval a 2020-as terminus előtt, mivel a versenyvizsgán sikeresen szereplő szakembereket az Amerikai Egyesült Államokba, az adventista egyház kaliforniai Loma Linda egyetemi kórházába küldik továbbképzésre. Megtudtuk, a beru- házást magántőkéből, illetve adakozásokból igyekeznek fedezni, de keresik a lehetőséget arra is, hogy közérdekű beruházások megvalósítására fordítható kormánytámogatásokat hívjanak le. A fenntartást magántőkéből, egyéni hozzájárulásokból, illetve a romániai Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződésből befolyó összegből kívánják megoldani.

Százötven betegágy

A 21,5 millió euró összértékű projekt 14 466 négyzetméternyi hasznos felülettel rendelkezik majd, 150 betegágyat foglal magába. Az első, 8124 négyzetméteres rész mintegy 14 millió euróból 2020-ra, a 3945 négyzetméteres második (2,7 millió euró), illetve a 2378 négyzetméteres harmadik (4,7 millió euró) szakasz pedig 2023-ra kell elkészüljön. Az ígéretek szerint az adventista onkológiai kórház – amelyet alapí- tói, főként Leonard Azamfirei MOGYE-rektor és Remus Bența ingatlanbefektetési üzletember magán, de humanitárius intézményként, Románia-szintű stratégiai projektként emlegetnek – a rákbetegségben szenvedőknek kíván segítséget nyújtani, függetlenül attól, hogy a kórt korai, előrehaladott vagy végső stádiumban diagnosztizálták. Ennek érdekében integrálják a megelőző és a gyógyító egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a pszichológiai és lelki segítségnyújtást vallástól, nemzetiségtől és társadalmi státustól függetlenül.

Otthoni ellátás, óvoda és bölcsőde

Rákérdeztünk az erdélyi magyar történelmi egyházaknál, hogy van- e kórház vagy egészségügyi központ építésére vonatkozó elképzelésük. Az unitárius egyház közigazgatási előadó-tanácsosa, Bálint Ró- bert Zoltán nemmel válaszolt, a római katolikus egyháznak – Kedves Imre gazdasági igazgató szerint – sincs jelenleg erre vonatkozó terve, hanem óvodaés bölcsőde-építési projekteket indítottak. „Az Erdélyi Református Egyházkerület erőforrásait jelenleg lefoglalják az oktatási intézmények felújítására és az óvodaépítésre vonatkozó projektek kivitelezése” – ismertette az egyházkerület sajtóreferense, Kiss Gábor. Azt a korábban felvetett ötletet, miszerint a magyar állam hozna létre kórházat Erdélyben, mindhárom történelmi egyház támogatta. Emellett mindhárom egyház egészségügyi, illetve paleatív ellátást, szolgáltatást biztosít a civil szervezetein keresztül: Diakónia Keresztyén Alapítvány (református), Gyulafehérvári Caritas (római katolikus), Gondviselés Segélyszervezet (unitárius).

FOTÓ: WWW.SPITALULADVENTIST.RO

A látványtervek kész vannak, az engedélyeket most szerzik be

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.