Öt marosvásárhelyi gyülekezet

Vásárhelyi Hírlap - - AKTUÁLIS -

A hetednapi adventisták saját bevallásuk szerint, olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára alapozzák hitüket. Az egyház minden hitelve megtalálható a Szentírásban. A Hetednapi Adventista Egyház a protestáns reformációig vezeti vissza történetét. Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek Jézus Krisztus második eljövetelében, erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hitték, hogy a hét hetedik napja a szombat. Marosvásárhelyre 1919-ben érkezett először bibliamunkás, Nemes Sándor személyében. De a környék falvaiban már az 1910-es évektől voltak adventisták. A húszas évek közepére megkeresztelkednek az első adventisták. Jelenleg Marosvásárhelyen öt adventista gyülekezet van, ebből kettő magyar, kettő román és az ötödik kétnyelvű, de tagjainak nagy része magyar. Összesen 1177 gyülekezeti tagot tartanak számon, az elmúlt években nem csökkent a közösségek létszáma.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.