Hogy sikeresek legyenek a gazdák

Az RMGE-Maros rangos kitüntetést kapott a LAPAR-tól

Vásárhelyi Hírlap - - AGRÁRVILÁG - BAKÓ ZOLTÁN

Ilyenkor tél kezdetén jut idő arra, hogy a gazdák számvetést végezzenek, számba vegyék az eltelt év folyamán végzett munkájukat, mérlegre tegyék a sikereket, de a sikertelen próbálkozásaikat is, hiszen ez utóbbiakkal való szembenézés is ad egyfajta tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy a jövőben mit kell másként tenniük, vagy éppenséggel mit nem kell majd tenniük.

Nem igaz az, hogy a téli időszakban a gazdaember pihen. Egy jó gazdánál a tél sem jelenti az édes semmittevést, hisz elég ha kilép az udvarra, s máris akad tennivaló bőven. Nagyapáink, dédapáink ilyenkor ültek össze a hosszú téli estéken egy kis beszélgetésre, pipafüstös borozgatásra, s ennek során hányták-vetették meg, hogy milyen is volt a már csaknem lejárt esztendő. Számvetés, tapasztalatcsere is volt ez, csak akkor nem így mondták – kvaterkázásnak tekintették az ilyen télesti beszélgetéseket. aki kiemelte, hogy a minisztérium évek óta aktív partnere az RMGE-Maros szervezetnek. A tavaly közösen indították el a falugazdász programot, amelynek célja, hogy a gazdák közvetlenül kapjanak fontos szakmai, pénzügyi információkat. Ezenkívül az RMGE-Maros közvetítésével évente a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszékének három tehetséges tanulóját ösztöndíjban részesítik. Hangsúlyozta, fontos a szakmai szervezetbe való tömörülés, mivel „nem lehet tudni, hogy 2020 után mit hoz a jövő”.

A gazdák megértik és tudják, hogy a közös munka, a szervezetbe való tömörülés könynyítheti meg a bürokratikus gazdasági rendszerben va- ló eligazodásukat, vezethet a szakmai érvényesülés felé. Harmincöt gazdakörrel rendelkezett a szervezet, ebből huszonöt jogi személyiségű fiókszervezetté alakult, s az idén újabb négy település gazdálkodói jelentkeztek, hogy tagjai szeretnének lenni az RMGE-Marosnak. Marosvásárhely, Kebele, Kibéd és Mezőpanit gazdálkodói most már az RMGE-Maros nagy családjához tartoznak.

Szakmai tanfolyamok

Jó év volt a 2017-es, összegzett a szervezet elnöke, Csomós Attila. Tele voltak jelentős programokkal, s ezek nyomán a szervezet nemcsak itthon, de az anyaországban is elisme- résnek örvendett. A legjelentősebb esemény az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, az OMÉK-on való részvétel volt, de hasonlóan jelentős a szatymazi gazdanapokon való részvétel is. „Itt kopjafát is avattunk azon az ünnepségen, amelyen Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is részt vett. Az esemény érdekessége, hogy 102 évvel ezelőtt ugyancsak Szatymazon volt vendég az akkori földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác, aki akkor még Erdélynek is minisztere volt, s a mi régiónkban szorgalmazta a Bekecs-tetői több száz hektáros legelő feljavítását, a vízvezetést és a tejfeldolgozók létesítését” – mondta el Csomós elnök.

Nem elég termelni, el is kell adni

„Most, így az év végén három szakmai felkészítő tanfolyamot is szervezünk a gazdáinknak. Ezeknek a fő célja, hogy a résztvevők farmvezetői képzést kapjanak. Ismeretes, hogy a farmot létrehozni csak annak a személynek lehet, aki rendelkezik farmvezetői képesítéssel” – magyarázta. Egyre nehezebb eligazodni az értékesítés folyamatában, s aki nem ismeri legalább az alapokat ebben a tekintetben, nem ismeri a menedzsment és marketing alapfogalmait, nincs valamenynyire otthon a pénzügyi-könyvelési folyamatokban, nem tud sikeres gazdaságot működtetni. Ez a gondolat indította az RMGE-Maros tanulmányi szolgálatának működtetőit, hogy ebbe az irányba is nyissanak. A sikeres gazda az, aki az általa megtermelt nyersanyagokat, termékeket félkész, vagy akár kész termékké dolgozza fel, s azt próbálja értékesíteni, természetesen a nyersanyagénál jóval magasabb áron. És nem elég a feldolgozott terméket előállítani, azt el is kell adni. Ehhez viszont tanulni kell, ismereteket szerezni, nem utolsó sorban menedzsmenti isme- reteket is – állítja. Az elmúlt év decemberében két tanyaprogramjukat is kedvezően bírálta el a Földművelésügyi Minisztérium. Ennek eredményeképpen vásárolhattak egy egyszerű tejfeldolgozó gépsort, s ezzel a székházban ötször tartottak gyakorlati bemutatót a tejfeldolgozásról, amelyek során a résztvevők – és számosan voltak minden alkalommal – láthatták, hogyan lehet abból a tejből, amit a feldolgozónak 5060 esetleg 90 baniért adnának el literenként, akár háromszoros áron is eladható terméket előállítani. Végül pedig a bemutató nézői maguk fogyasztották el az ott előállított termékeket ( jelen esetben sajtot-túrót), így láthatták, hogy viszonylag rövid idő alatt lehet a tejből jó minőségű, ízletes, és mindenekelőtt magasabb értékű, így jobb árú termékeket előállítani. Nem elhanyagolható az ízek, lekvárok, befőttek, üdítőitalok, szörpök kiállítása sem. Ezt már többször megszervezték, részben azért, hogy teret biztosítsanak a termelők bemutatkozására, de főként azért, hogy a vidéki emberek lássák – mi mindent lehet előállítani és értékesíteni a ház körül termő zöldségekből, gyümölcsökből.

„Ezért is szervezzük a farmvezető-képző tanfolyamainkat zöld ség- gyü mölcster mesz tő, mezei kultúrák termesztése és állat tenyésztői ágazatban. A Munkaügyi Minisztérium helyi kirendeltségének jóváhagyását is megkaptuk a tanfolyamokhoz, az itt megszerzett oklevél, tanúsítvány pedig feljogosítja tulajdonosát farm alapítására és működtetésére, annak vezetésére – mondta el az elnök. A zöldség-gyümölcstermesztő tanfolyam indult el decemberben tizenhét résztvevővel. A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával már eddig is volt egy pályázatíró szakemberük (Timár Tímea) és egy falugazdászuk (Sikó László). Nos, december 4– 5- én részt vettek a Földművelésügyi Minisztérium VI. Kárpát-meden- cei Összefogás Fórumán, ahol a szakminiszter 20 külhoni civil szervezettel írt alá megállapodást a Kárpát-medencei Falugazdász Program kezdeményezésről. A húsz között ott van az RMGE-Maros is. A megállapodás értelmében nem egy, hanem öt évre 106 falugazdász működését támogatják a Kárpátmedencében, ebből több is jut az RMGE-Maros szervezetnek.

A tél folyamán méhész-tanfolyamot szerveznek, erre még mindig van igény, annak ellenére, hogy eddig tíznél több olyan tanfolyam zajlott le náluk, de lesz állatgondozói tanfolyam, traktor- és gépkezelői, továbbá lesz egy falugazdászoknak és felsőbb végzettségűeknek szánt továbbképző tanfolyam.

A zöldségtermesztő tanfolyam gyakorlati óráján

Csomós Attila, az RMGE-Maros elnöke

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.