Igényelhetők a támogatások

Meghirdették a Szülőföldön magyarul program idei pályázatát

Vásárhelyi Hírlap - - AKTUÁLIS - GYERGYAI CSABA

Mától lehet igényelni a Szülőföldön magyarul program keretében a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásokat, illetve a hallgatói támogatást a 2017/2018-as tanévre, a pályázatokat március 14-ig fogadják – adta hírül közleményében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ).

Anevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás értéke 22 400 forint (mintegy 330 lej), a hallgatói támogatás pedig 2800 forint ( körülbelül 42 lej), tehát nem változott az előző évhez képest.

Idén is az RMPSZ szervezi

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett program romániai lebonyol ítója idén is az RMPSZ.

Támogatásra jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, illetve azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják. Kérhetik a támogatást azok a középiskolai tanulók is, akik a folyó tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek. A program feltételei alapján hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. A támogatás a folyó tanévre egyetlen alkalommal igényelhető.

A szükséges okmányok

Az igényléshez szükséges a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító okiratának fénymásolata, valamint a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Ugyanakkor csatolni kell a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példányát, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév el- ső félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében is- kolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, az RMPSZ által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példányát is be kell mutatni.

A hallgatói támogatás esetében az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolatát, valamint a hallgató jogviszonyát igazoló ok- irat eredeti példányát is be kell mutatni, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. További részletekért a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapot érdemes felkeresni. Az elmúlt évben egyébként közel 150 ezren igényelték a támogatást, ebből 1843 hallgatói kérelem volt.

FOTÓ: VERES NÁNDOR

A támogatások mértéke nem változott az előző évhez képest

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.