Kevesebb a pénz Jedden

Nincs egész évre fedezet az alkalmazottak fizetésére

Vásárhelyi Hírlap - - AKTUÁLIS -

Nem lesznek falunapok, nem kirándulnak külföldre, nem jut pénz az egyházak és a sport támogatására, diákok szociális ösztöndíjára, iskolák, óvodák felszereléseinek támogatására – derült ki az idei költségvetés összeállításakor Jedden.

Ahéten tartott tanácsülésen elhangzott, hogy Jedd 2018-ban 1 541 000 lejjel kevesebb pénzt kap, mint tavaly, úgyhogy idén szűkösebb keretek közé kell szorítaniuk tevékenységeiket, és le kell mondaniuk bizonyos dolgokról. Egyelőre nem lesz pénz a kultúrotthonok felújításának önrészére, és a jeddi labdarúgópálya sportöltözőinek felújítására sem, és nincs egész évre fedezet az alkalmazottak fizetésére. Továbbá, feleannyi pénz lesz útjavításra és hóeltakarításra. 2018-ban ugyanakkor egyik faluban sem létesítünk új parkot.

„Hangsúlyozom, a felsorolt munkálatokról, eseményekről, projektekről nem mondunk le, hanem a megnyirbált költségvetés miatt kénytelenek voltunk elhalasztani. Ha az elkövetkező 2-3 évben is megtizedelik a büdzsét, akkor számításaim szerint gyakorla- tilag egymillió eurótól estünk el, ebből a víz- és csatornahálózat kivitelezése után le lehetett volna aszfaltozni az utakat. Bízunk abban, hogy nem lehetetlenítik el a munkálatainkat, és ekkora összeggel nem rövidítik meg évről-évre községünket. Illetve abban is bízunk, hogy már idén sor kerül majd költségvetés-kiigazításra” – mondta a település polgármestere, Bányai István.

Hozzátette azt is, hogy a kisebb költségvetés ellenére is a megvalósítások szempontjából jónak ígérkezik a 2018-as év. Terveik között szerepel ugyanis a csatornahálózat kivitelezésének elkezdése, a vízhálózat bővítése és átadása az Aquaserv szolgáltatónak. Továbbá a POCU (azaz a kirekesztettség és szegénység leküzdéséért indított) projekt keretén belül az oktatási és továbbképzési programok mellett modernizálják a község honlapját, illetve elkészül a projekt internetes oldala is, ahová a POCU tevékenysé- gei lesznek feltöltve. Ugyanakkor ebben az évben valós esély van a jeddi óvoda épületének befejezésére, felszerelésére és átadására, a közvilágítás teljes felújítására, amely során LED-es izzókra térnek át. Még idén sor kerül a buszmegállók modernizálására, járdaépítésre Jedden, Agárdon, Kebelében és Kebeleszentiványon, ugyanakkor a szelektív hulladékelszállítás bevezetésére és ezzel kapcsolatosan egy információs kampányra.

A felújítás alatt levő jeddi óvoda

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.