Ige és az ismerkedés a középpontban

Vásárhelyen volt az Erdélyi és partiumi református kollégiumok országos bibliaismereti vetélkedője

Vásárhelyi Hírlap - - PORTIKUS - SIMON VIRÁG

ztak, ismerkedtek, vetélkedtek és szórakozrszág különböző városaiban tanuló reforkollégisták, akik hétvégén a Marosvásárhetott bibliaismereti vetélkedőn vettek részt. eszékhely immár másodszor adott ottz elmúlt húsz évben ennek a megméretteés igazán tartalmas programot szerveztek geknek.

eki hivatalos megón már jelen vola csapatok, akik a rhelyi Református Kola székelyudvarhelyi arasi Kis Gergely ReKollégiumot, a Zilahi s Kollégiumot, a Sepörgyi Református Kola kolozsvári Apáczai os Elméleti Líceumot, a Református Kollégiuyváradi Lorántffy Zsuformátus Kollégiumot, edi Bethlen Gábor Kola Szatmárnémeti ReKollégiumot képviselészetesen a házigazda ott voltak, versenyzők sek egyaránt.

aként állhat előttünk

őjében a házigazda igazgatója, Benedek mondta, hogy az erdétiumi refisek egy igaaládot alkotnak, s a vek a célja, hogy a csaan megismerjék egyepülést ahova eljöttek, gismerjék a kiválasz- tott igerészeket és összemérjék tudásukat. Ha mindez megtörténik, akkor mindenki nyertesen térhet haza.

Enyedi Csaba, a vásárhelyi kollégium tanára igei bevezetőjében az Ézsaiás könyvéből olvasott fel: Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg, tolmácsolta Isten üzenetét. Párhuzamot vont a felolvasott igerész és a diákok által megtanult Dániel könyve között, hiszen, mint mondta, Dániel megtapasztalta egész életében, a tüzes kemencében, az oroszlánok vermében, hogy Isten, az Alkotója, aki végig tenyerén hordozza és őrzi. „Sokan közülünk megtapasztaltuk már, amit Dániel is, hogy Isten a tenyerén hordoz. Örömben és bánatban is nekünk nem kell mást tennünk, mint merjünk hinni Istenben, merjünk Isten kinyújtott kezére támaszkodni. A Dániel könyvéből felhagyott igerészeket biztos jól megtanultátok, imádkozzunk azért, hogy saját életetekben is megtapasztaljátok, hogy Isten hatalmas és mindig mellettetek áll” – mondta Enyedi Csaba.

A tulajdonképpeni vetélkedő szombat délelőtt volt, amikor a négytagú csapatok egy írásbeli vizsgán vettek részt, ahol pontos számadatokat, neveket kellett tudjanak a Dániel könyvéből és Lukács evangéliumból. A vetélkedő második részében a gyorsaság is fontos előnynek bizonyult a tudás mellett, hiszen interaktív kérdésekre kellett a csapatoknak felelniük, minél gyorsabban. A vetélkedő megszervezésével megbízott Enyedi Csaba a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, hogy a diákok jól fel voltak készülve, pontos tárgyi tudásuk volt és az első csapat igen kreatívnak is bizonyult, de minden résztvevő ügye- sen szerepelt. A pontszámok öszszesítése után az első helyezett a Szatmárnémeti Református Kollégium csapata volt, őket követte a székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi refisek csapata, osztozva a második helyen, a III. hely a Zilahi Református Kollégium csapatáé lett, míg dicséretet érdemelt a Nagyenyedi Református Kollégium diákjaiból álló csapat.

Elégedettek a szervezők

A marosvásárhelyi csapatot Márton Előd iskolalelkész készítette fel, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy nagyon büszke a csapatra és úgy értéke- li, hogy az egész vetélkedő megszervezése jól sikerült. A vásárhelyi csapat tagjai: Madaras Szilvia, Nagy Ágota, Simon Dorottya és Vass Áron.

Az országos bibliaismereti vetélkedő megszervezését támogatta az Erdélyi Református Egyházkerület a, Marosi, MarosMezőségi és Küküllői Református Egyházmegyék, a Marosvásárhelyi Református Egyházközségek Kuratóriuma, a Marosvásárhelyi Református Kollégium Egyesülete, az Új erőkkel Marosvásárhelyért egyesület, a Maros Megyei Múzeum, az Öregdiákok Baráti Kör és magáncégek is.

FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN

Enyedi Csaba tartott rövid és érdekes igemagyarázatot a fiataloknak

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.