« » ­ƒ

Œ ‚  „

Kommersant Khabarovsk - - Первая Страница - ,

Ž   73,33% Š ‰   «  » -   -  . ‹ „–“, Š ,   ‰   Œ , «  - »    “ Š 40 . ‹ «  » -    — « » - ™ Š - Š (™ ).

‚ ƒ „ « »  , 73,33%   „ «‚  - » - 1,5%. « - » ƒ † - ƒ  . ‚  - ƒ, «  -  ‚ - ».  « - » . ‰ , « » -  21,64%   „ 4,6 . En+  . „ ‚ -   . Ž • , ‚  .

Œ  « » 73,33%   „ ‚ 15,5 .,  -  . « » ,  7 ƒ  , -  „ ƒ -  . ‡  « » ‘   ƒ ƒ ,    «  † - » ƒ ‚ „ - . „‹“ , ƒ - „  Ž  .  „‹“,  -  «  - »,   „ , ‡ « ƒ ». ‚ - « » - ‚€” ƒ † - ƒ  ( ƒ ƒ„ 2012  ,  - ƒ $9,1 ). Ž , - „ , , « » -  ‚€” . ‚ .

‰ -   - „ STX Posco — « » - . ‡ - „‹“  , « » - ,  – ,  , ƒ  „ ‚ . ‚ -  – , «  », ­ƒ - ƒ . „‹“,   – « » - † -  ” . « » ƒ - ƒ €     - ƒ , - ƒ ‚ - 12 , ƒ .  – - ‡ 40 .  20 , ƒ † ƒ. « - takeorpay - ­  ƒ - ƒ „ “ »,— ƒ „‹“. ‚ - -  – , « „ ƒ»,  ƒ   .

‡ « » ƒ    ,  ƒ   . ƒ „‹“, • « » ( «  - »), † ƒ ƒ . - ƒ - , 15 ƒ ƒ, ‡  • . « ƒ „ ƒ ƒ . — ‡ ,  †, -  . • - ƒ „ , »,— „‹“ • . ‚ «  » . Ž , - , , ‚    , -  ƒ   ,— « -  „ » « - ». « » -  , ‡ - ƒ ƒ 70 . .

 Portnews ‰ -  ,  – Œ -˜  ƒ ƒ ƒ  „ . «‰  ƒ ‡††  -  . „ ƒ   ƒ  »,—   . - , ƒ , « »  „ † - . «‰ - ƒ ƒ - † ,  – „ »,— ƒ ‡ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.