Осе­нью

L'Officiel Russia - - Витрина -

в ита­льян­ском го­ро­де Авио про­шел мод­ный по­каз Falconeri 2017/2018

1. 2. 1. Са­ша Но­ви­ко­ва. 2. Ан­же­ли­ка Ти­ма­ни­на. 3. Ясми­на Му­ра­то­вич 3.

1. 1. Жан­на Ба­до­е­ва. 2. Ма­ри­на Ким. 3. Иван Чуй­ков 2. 3.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.