ОТ­ВЕ­ТЫ НА КРОСС­ВОРД, ОПУБ­ЛИ­КО­ВАН­НЫЙ 12 ЯН­ВА­РЯ

Moskovski Komsomolets - - Курьер Культуры -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дис­конт. 4. Пору­чик. 10. Изъ­я­тие. 11. Об­ло­мок. 13. Ри­за. 14. Лу­жа. 15. Ру­ко­де­лие. 16. Власть. 18. Ко­жу­ра. 20. Ко­ман­да. 22. Мар­ги­нал. 23. Кот­ло­ван. 24. То­но­метр. 27. Тен­нис­ка. 30. Та­вер­на. 32. Во­ро­та. 34. Пяль­цы. 35. Ба­ро­нес­са. 36. Ра­гу. 38. Си­то. 39. Аг­ре­гат. 40. Ин­фаркт. 41. Тем­но­та. 42. Раз­зя­ва. ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Дубра­ва. 2. Ко­за. 3. Но­ябрь. 5. Ого­нек. 6. Угол. 7. Ка­ра­вай. 8. Не­фор­мал. 9. Со­вет­ник. 10. Изнан­ка. 12. Ку­куш­ка. 17. Тро­гло­дит. 19. Оп­по­зи­ция. 20. Кон­верт. 21. Ан­тен­на. 25. Остро­га. 26. Рев­ность. 27. Тер­пе­ние. 28. Куль­бит. 29. Хво­рост. 31. Вы­ход­ка. 33. Аб­сент. 34. Па­ла­та. 37. Угон. 38. Сказ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.