Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

10 : 10 : 10

10

10 2019 /        ПИСЬМА [email protected] imedia. ru 127018, , . , ЧИТАТЕЛЕЙ , . 12, . 6 ‰ -   , , - ,  . ­ -  , - ,  . …   , .  ,  ,  «­€»   !   Š        ,     ƒ   .   € О ЛИБРАЦИИ И ГРАВИТАЦИИ - ! , . 39 « » - : « : 40 . L2 - – , 1,5 ».   ,   «1,5 », - -    ( ) .   ПРОПАВШАЯ ЦИФРА „ -  ,  , : - - . ! : . 24 …   † .  ‡ СВЕТ НЕБЕСНЫЙ  «­€» - .   -    . - , -        .  ƒ  1979  ‰ †† . ‚ «ˆ    ».    - – СТАМБУЛ В ПРОШЛОМ  «   –    » ( ) -    .  ,   - .  1923     . . ˆ СПАСИБО ДЕВУШКЕ!    ,  -        «­€». ‚  ! ПИСЬМО МЕСЯЦА КРАСИВО, НО НЕПРАКТИЧН­О   «‚   » ( Lexus Design Award 2019, 8’2019). ‹  ƒ -      , ­    . Š    - . ­  ƒ†† ,  .  Œ .  -  , -  ­­  :  ¾  . Ž ,  «‚   »   .  -  ,          ­­,   .  Œ  85 .   40 .    ƒ††   , ƒ   ­­ П РИЗ З А ЛУЧШЕЕ П ИСЬМО     ­€     « ‚ƒ »  ƒ Smarterra FitMaster Aura.            ,  .  50% ,            – ƒ «   ». ƒ «‚   »    . ,     «‰ˆ . . . Ž » ‚ „ ­…     ‚ †  ‚     † ‚    ,    … ‡     ,  ˆ† ‚‚   - ­‚     ‚‚ƒ ‡  .  ­‰ - ‚    Š ‚  ‹     ­   ‡ Bluetooth 4.0.    ‚  ˆ‡  „ ­  ‡  … ƒ‹    ‚ ‰‚ƒ   †‚ ‚ƒ Š ‚‡€. E 6

© PressReader. All rights reserved.