Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

119 : 119 : 119

119

119 2 019 / C – - - . , , (589,0 589,6 ). - . , .    – - , , ,   , .  , - , .  -  -  , .   .   ( ) - . ­ , – -  - , -  .

© PressReader. All rights reserved.