Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

126 : 126 : 126

126

126 / « , – . – - . – , ?  -  ?  ?  ,    –  , , .   -  ». ,   -    -    5–10 –  - ,  .     ,  . ­ € ‚ : «ƒ ,   ».  -   -  – ŒŒ . «  –  , – ƒ „„ ,     Airspeeder. – … – ,  .  ».  ,   . ­   (eVTOL).       -  1,5- . , 4–20 -  200 / , ,   ,  -  .   , - . «ƒ ,   . ,   –  18   , – ­ , . – † , ». ­  , ­ - - . «  , – . – ‡ ,   ,  -  ,  ».   ,   2018   –  – . ˆ -  ,  , - , ‰  «ƒ ». € 2019  Mk III Š  , ‹ ‚ - .  1. Установите приложение kiozk на смартфоне 2. Откройте QR-сканер 3. Наведите камеру на QR-код Наслаждайт­есь прослушива­нием статей!

© PressReader. All rights reserved.