Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

57 : 57 : 57

57

, . , , . , - - .  ,  .  Wi-Fi Bluetooth,  -  .   , ,  Wi-Fi.  Wi-Fi   - .    - - Bluetooth- . ­ - « - » -  , Apple Lossless (ALAC) 96 € , WAV, FLAC AIFF 192 € . ‚ – -  MusicCast VINYL 500, - .   Yamaha –  MusicCast 20 MusicCast 50  - . ƒ  ,    - . „  , - - , – ! …    . https://ru.yamaha.com MusicCast , . - - , - - MusicCast AV- - .    , - , .   ,      : - AV-  -  . †  . Yamaha   :  MusicCast – AV- , , - ,  .  MusicCast

© PressReader. All rights reserved.