Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

62 : 62 : 62

62

62 / 1960- , , - Apollo 1, NASA . 1990- :   - NASA   .   ,  .  300 °C, - ,  .   « »  , -  5 9 / ­ Evonik Foams   Solimide.  :  ,  , .  , – -  Ariane 5   ­. 3.

© PressReader. All rights reserved.