Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

94 : 94 : 94

94

 ‚   ƒ „ … € SUB A RU : : . , . , , .   -  –  -  .   ­    –  ,  5000 .  -  ,  .   - , ­  . € -    ,  - . – . - ( - )   -    .   ,  - , ,  - «  4x4».  ,  Subaru.

© PressReader. All rights reserved.