Arriyadiyah

التحيل

بالرتكيز

-

“الفريق الهاليل يستطيع تجاوز نظريه االتحادي عىل ميدانه بعد غد، برشط تحيل الالعبني بالرتكيز واالنتباه طيلة دقائق املباراة الـ .”90 حسين البيشي العب الهالل السابق

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia