Arriyadiyah

الرياضة يف معلومة

-

يف مباريات الجودو يكون زمن املباراة يف الدور التمهيدي ست دقائق، ويف نصف النهايئ مثاين دقائق، ويف النهايئ عرش دقائق.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia