Arriyadiyah

سامي

ينهي «نسل األغراب»

- القاهرة - السيد خطاب

انتهى محمد سامي، اخملرج املصري، أمس، من تصوير “نسل األغراب”، مسلسله اجلديد، الذي سُيعرض حصريًّا على قناة ”on“الفضائية املصرية خلل موسم دراما

رمضان املقبل. وكتب سامي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك: “وهلل احلمد.. فركش نسل األغراب”. كذلك، أعلن تعاقد شركة سينرجي، املنتجة للمسلسل، مع تامر حسني، املطرب، لغناء تتر ورباعيات العمل.”.

 ??  ?? سامي
سامي

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia