Arriyadiyah : 2021-04-07

سوشال : 9 : 9

سوشال

www.arriyadiya­h.com األربعاء 25 شعبان ـه1442 07.04.2021 العدد 12243 ـ 2009 2010 فاز 5ـ0 الدور األول خسر 1ـ2 الدور الثاني 2011ـ2010 تعادل 0ـ0 الدور األول تعادل 0ـ0 الدور الثاني 2011ـ2010 تعادل 0ـ0 الدور األول تعادل 0ـ0 الدور الثاني 2021ـ2020 2019ـ2018 2018ـ2017 2017ـ2016 2016ـ2015 2014ـ2013 2020ـ2019 2013ـ2012 فاز 5ـ2 الدور األول فاز 2ـ1 الدور األول فاز 3ـ1 الدور األول فاز 1ـ0 الدور الثاني ميكايل يغري مركز فييتو 4 الهالل