Impresum

24 Sata (Serbia) - - KULTURA / ZABAVA -

Izdavač: „Sky comm group” d.o.o, Dimitrija Tucovića 28a, Beograd. Generalni direktor Marija Nastasijević, glavni i odgovorni urednik Maja Jovanović.

Godina X, broj 2.832, cena 0 dinara.

List izlazi radnim danom. Rukopisi se ne vraćaju. Štampa „APM Print”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.