Impresum

24 Sata (Serbia) - - KULTURA / ZABAVA - Marija Nastasijević,

Izdavač: „Skymedia group” d.o.o, Dimitrija Tucovića 28a, Beograd. Generalni direktor glavni i odgovorni urednik

Maja Jovanović.

Godina X, broj 2.896, cena 0 dinara.

List izlazi radnim danom. Rukopisi se ne vraćaju. Štampa „APM Print”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.