Radno vreme trgovina i zanatskih objekata na Dan primirja

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA - Dan primirja, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost rade u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda, kojom se uređuje radno vreme.

U nedelju, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih tr- govinskih formata pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo) moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

U ponedeljak, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo) moraju da rade takođe najmanje od 9 do 12 sati.

Nespecijalizovani trgovinski objekti, u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski objekti mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju svoju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti na dan državnog praznika, preciznije u nedelju 11. novembra i ponedeljak 12. novembra, mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena, ističe se u saopštenju. llll

Dan kapitulacije Nemačke u Velikom ratu, . novembar, državni je praznik u Republici Srbiji od . godine

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.