Podrška grada osobama sa invaliditetom

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA osoba sa invaliditetom juče je u Hali “Aleksandar Nikolić” otvorena sportska manifestacija inkluzivnog karaktera “Igre bez granica”.

- Bavljenje sportom jedan je od najznačajnijih komponenti u integralnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Pri želji i potrebi da se uključe u neku od sportsko-rekreativnih aktivnosti, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa elementarnim problemima, a to su neprilagođenost postojećih aktivnosti njihovim potrebama i mogućnostima, nedostatak specijalizovanih organizacija koje bi stručno organizovale ove aktivnosti, visoke cene zakupa sportkih objekata, nerazumevanje i predrasude koji su prisutnu u društvenoj zajednici - ukazala je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Cilj programa je zadovoljavanje potreba što većeg broja korisnika za bavljenjem sportom, bez obzira na vrstu invaliditeta. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.