Impresum

24 Sata (Serbia) - - LIFESTYLE -

Izdavač: „Skymedia group” d.o.o, Dimitrija Tucovića 28a, Beograd. Generalni direktor Marija Nastasijević, glavni i odgovorni urednik Maja Jovanović.

Godina X, broj 2.955, cena 0 dinara. List izlazi radnim danom. Rukopisi se ne vraćaju. Štampa „APM Print”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.