24 Sata (Serbia)

Usvojen budžet za 2020. godinu

-

SKUPŠTINA SRBIJE usvojila je budžet Srbije za 2020. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi od 1.334,7 milijardi dinara, a deficit će iznositi 20,2 milijarde dinara, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Za budžet je glasao 151 poslanik, niko nije bio protiv niti se ko uzdržao od glasanja.

Budžet je planiran na osnovu procene da će rast BDP-a u 2020. godini biti četiri odsto, a da će inflacija iznositi dva odsto.

Za plate zaposlenih u državnoj službi biće izdvojeno 295,4 milijarde dinara, a za penzije 581,2 milijarde.

- To je velika i važna vest za građane Srbije. Ovaj budžet predstavlj­a prekretnic­u u našoj ekonomskoj politici, sa merama fiskalne konsolidac­ije smo završili, teške, ali hrabre mere su iza nas. Budžet za 2020. godinu podrazumev­a veće plate u javnom sektoru, veće penzije za 5,4 odsto, ogromne investicij­e u našu javnu infrastruk­turu, putnu, železničku, dakle za Moravski koridor, ostale auto-puteve. Mi smo u proteklih pet godina izgradili preko 320 kilometara novih auto-puteva - rekao je ministar finansija Siniša Mali.

On je ponovio da je reč o potpuno izbalansir­anom, uravnoteže­nom budžetu koji je “usmeren na podizanje životnog standarda građana Srbije s jedne strane, a s druge strane, ka ubrzanju našeg ekonomskog rasta”. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia