24 Sata (Serbia)

-

Ulicom otvorenog srca u Beogradu prvog dana 2020. godine prošlo je oko 100.000 ljudi, a taj podatak pokazatelj je da je reč o jedinstven­oj manifestac­iji jer se nigde u svetu ne organizuje ništa slično.

Miodrag Popović, direktor Turističke organizaci­je Beograda

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia