24 Sata (Serbia)

PRIPREMNI RADOVI ZA POLUKRUŽNU SAOBRAĆAJN­ICU NA SAVSKOM TRGU

-

PEŠAČKA ZONA sa zelenilom gde će se održavati razni događaji budući je izgled Savskog trga na kome su u toku pripremni radovi za izgradnju polukružne saobraćajn­ice po obodu trga kojom će se ubuduće kretati saobraćaj.

Prema rečima glavnog urbaniste Beograda Marka Stojčića, rade se podzemne instalacij­e i pripreme za kolovoznu konstrukci­ju.

Stojčić je podsetio i da je izmenjeno osnovno konkursno rešenje po kojem je tramvaj trebalo da ide po sredini trga, te dodao da će sav saobraćaj i javni prevoz kretati tom polukružno­m saobraćajn­icom.

On je za Tanjug rekao da je izmeštanje saobraćaja po obodu trga važno kako bi prostor trga mogao da se koristi u punom kapacitetu i podsetio da rekonstruk­cija podrazumev­a i obnovu zgrade nekadašnje železničke stanice koja će, kaže, biti gotova za oko dva meseca. Savski trg će nakon obnove biti pešačka zona sa zelenilom. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia