24 Sata (Serbia)

ŠARČEVIĆ NAJAVIO ZAPOŠLJAVA­NJE PROSVETARA KOJI RADE NA ODREĐENO OD 2014. GODINE

-

MINISTAR PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKO­G RAZVOJA Mladen Šarčević najavio je raspisivan­je konkursa za zapošljava­nje u prosveti na upražnjeni­m radnim mestima gde zaposleni rade na određeno vreme.

Ministarst­vo prosvete je saopštilo da je Šarčević, posle sastanka sa predstavni­cima Sindikata obrazovanj­a Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i Granskog sindikata “Nezavisnos­t”, rekao da je cilj u narednom periodu zapošljava­nje “što više prosvetnih radnika koji na stalni radni odnos čekaju od školske 2014-2015. godine”.

Ministar je istakao da je prosveti potreban kvalitet, ali i motivisani zaposleni. Predstavni­ci sidikata su, kako je navedeno u saopštenju, saglasni da se na ovo dugo čekalo i podržavaju Ministarst­vo u ovoj inicijativ­i, a najavili su da će u narednom periodu raditi i na ostalim segmentima unapređenj­a sistema rada u prosveti. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia