24 Sata (Serbia)

REKONSTRUK­CIJA U BEO ZOO-VRTU

-

PROBLEM sa neuslovnim volijerama za smeštaj majmuna u Zoološkom vrtu grada u ovoj godini trebalo bi da bude rešen. Programom poslovanja ovog preduzeća za 2020. planirana je rekonstruk­cija ovih objekata, kao i oplemenjiv­anje celokupnog prostora u kom borave životinje.

“Trenutni, stari prostor za primate nije adekvatan i u skladu sa propisima držanja ove vrste. Zbog toga je neophodna njegova kompletna rekonstruk­cija”, stoji u planu programa poslovanja Zoo-vrta Grada Beograda.

Planirano je i preuređnje drugih kaveza, kao i uklanjanje betonskih podloga i postavljan­je zemljanih materijala. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia