24 Sata (Serbia)

24 Impresum

-

Izdavač: „Skymedia group” d.o.o, Dimitrija Tucovića 28a, Beograd. Generalni direktor

Marija Nastasijev­ić, glavni i odgovorni urednik Maja Jovanović.

Godina X, broj 3.203, cena 0 dinara. List izlazi radnim danom. Rukopisi se ne vraćaju. Štampa „APM Print”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia